[12-09-2018] Μάλτα: Το κοινοβούλιο προωθεί αλλαγές στην πολιτική προστασίας εμβρύου

Πρόσφατα υιοθετήθηκαν αλλαγές σχετικά με την πολιτική προστασίας του εμβρύου από το Κοινοβούλιο της Μάλτας.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές αφορούν τη δυνατότητα για κατάψυξη εμβρύων ώστε να είναι διαθέσιμα για υιοθεσία, εφόσον οι γονείς δεν επιλέξουν να προβούν σε χρήση αυτού. Επίσης, θα υπάρχει και η δυνατότητα άρσης της ανωνυμίας του δότη, εφόσον το παιδί επιθυμήσει κάποια στιγμή της ζωής του να αναζητήσει τις γενεαλογικές ρίζες του, με την προϋπόθεση ότι έχει ενηλικιωθεί. Ακόμη μια σημαντική αλλαγή που περιέχει το νομοσχέδιο είναι η παροχή δυνατότητας υιοθεσίας σε ανύπαντρους ή σε ομόφυλα ζευγάρια.

Σύντομα εκδηλώθηκαν και αρκετές διαφωνίες σχετικά με τις προαναφερθείσες αλλαγές στη νομοθεσία, οι οποίες αναφέρουν ότι η πράξη της κατάψυξης του εμβρύου διαχειρίζεται τη ζωή ως αντικείμενο, υπογραμμίζοντας έτσι τις δεοντολογικές και ηθικές διαφωνίες τους και τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να δίνεται δυνατότητα επιλογής σχετικά με το ποιος θα γεννηθεί και ποιος όχι.

Επί του θέματος, ο Πρωθυπουργός της Μάλτας Joseph Muscat σημειώνει ότι ο προϋπάρχων νόμος, ο οποίος παρέχει προνόμια υιοθεσίας μόνο σε ετερόφυλα παντρεμένα ή με σταθερή σχέση ζευγάρια, είναι αρχαϊκός και ενέχει διακρίσεις, γι’ αυτό χρήζει βελτίωσης, δηλαδή πρέπει να εκμοντερνιστεί και να υπολογίζει με ισότητα και τα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Επιπλέον, ο προηγούμενος Πρωθυπουργός George Vella σημειώνει ότι χαρακτηρίζει τον ήδη υπάρχοντα νόμο ως μια παρωδία σε βάρος της ηθικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 

Πηγή: Genethique

Κωνσταντίνος Παπαδάκης – Stagiaire EEB