[10-09-2018]: Η Κίνα αγωνίζεται να ανατρέψει την «κουλτούρα» της οικογένειας του ενός παιδιού

Τον Ιανουάριο του 2016, η κινέζικη κυβέρνηση εγκατέλειψε επίσημα την μέχρι τότε - πολιτική του ενός παιδιού ανά οικογένεια, θεσπίζοντας νόμο που επιτρέπει τη γέννηση δύο παιδιών.

Η γήρανση του πληθυσμού, οι ανησυχητικές οικονομικές προβλέψεις, και κυρίως η σταδιακή πτώση του ποσοστού των γεννήσεων στην Κίνα ως απόρροια του υψηλού κόστους διαβίωσης, των αυξημένων εξόδων παιδικής μέριμνας και της πολύωρης εργασιακής απασχόλησης έχει οδηγήσει την κυβέρνηση την Κίνας να αλλάξει προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα του πληθυσμού της χώρας. Πρόσφατες εκθέσεις μαρτυρούν την πρόθεση των αρχών αφενός να εγκαταλείψουν γενικά τις πολιτικές ελέγχου του πληθυσμού και αφετέρου να ενθαρρύνουν, θεσπίζοντας σειρά μέτρων, τις οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα του ενός παιδιά.

Για τον λόγο αυτό, ομοσπονδιακές και επαρχιακές αρχές προωθούν πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι σε πολλές επαρχίες πλέον απαιτείται η εξασφάλιση της έγκρισης τριών ιατρών προκειμένου μια γυναίκα που είναι έγκυος άνω των 14 εβδομάδων να προβεί σε έκτρωση.

Έχοντας τον ως άνω σκοπό ως κατευθυντήρια γραμμή, οι υπάλληλοι του συστήματος υγείας αποθαρρύνουν τις γυναίκες να προβούν σε γέννηση με καισαρική τομή, καθότι υποστηρίζουν ότι η μέθοδος αυτή αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών στην περίπτωση μιας δεύτερης εγκυμοσύνης. Ομοίως, οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία των διαζυγίων έχουν γίνει πιο «αυστηροί», με τα δικαστήρια της Κίνας να επιβάλλουν στο ζευγάρι, κατόπιν της υποβολής της αίτησης διαζυγίου, μια περίοδο «αποφόρτισης», ακόμη και σε περιπτώσεις, όπως διατείνονται επικριτές της ως άνω προσέγγισης, όπου η ασφάλεια της γυναίκας μπορεί να κινδυνεύει.

Μάλιστα, σε δημοσίευση στην εφημερίδα Times, αναφέρεται ότι η ανώτατη αρχή του συστήματος υγείας της Κίνας, η λεγόμενη Εθνική Επιτροπή Υγείας και Οικογενειακού Προγραμματισμού εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί σε γυναίκες χωρίς σύντροφο η πρόσβαση σε υπηρεσίες γονιμότητας προκειμένου να μπορέσουν να συλλάβουν παιδί.

Ωστόσο, παρά τις ως άνω προσπάθειες της κυβέρνησης της Κίνας, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι θα είναι δύσκολο να αλλαχθεί η τάση που επικρατεί στη χώρα αναφορικά με την επιλογή γέννησης ενός μόνο παιδιού. Ο Huanq Wenzheng, εργαζόμενος στο Κέντρο για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση, δηλώνει ότι «ο αριθμός των γεννήσεων της Κίνας θα συνεχίσει να μειώνεται δραματικά, λαμβάνοντας υπόψη την απότομη μείωση του αριθμού των γόνιμων γυναικών καθώς και τη φθίνουσα επιθυμία των πολιτών για σύλληψη παιδιού».

 

Πηγή: BioEdge

Βάσια Αντωνίου - Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates