[06-09-2018] Ην. Βασίλειο: Η μέθοδος επεξεργασίας γονιδιώματος CRISPR είναι ασφαλής; Αν ναι, κατά πόσον είναι ηθικά επιτρεπτή η χρήση της σε ανθρώπινα έμβρυα;

Ερευνητές δήλωσαν στην εφημερίδα Nature Biotechnology ότι η μέθοδος επεξεργασίας γονιδίων CRISPR μπορεί να προκαλέσει σημαντικό αριθμό ανεπιθύμητων αλλαγών στο DNA, οι οποίες μάλιστα μπορεί να μην γίνουν αντιληπτές.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το ένζυμο κοπής DNA του  συστήματος CRISPR μπορεί να διαγράψει ή να αναδιατάξει μεγάλο αριθμό γονιδίων πέρα από το γονίδιο που έχει σχεδιαστεί να επεξεργαστεί (έκτοπα ρήγματα). Μάλιστα, και προηγούμενες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τόσο η μέθοδος CRISPR όσο και άλλες μέθοδοι επεξεργασίας γονιδιώματος, εκτός του ότι μπορεί να έχουν επιπτώσεις εκτός του επιδιωκόμενου στόχου, σε ορισμένες περιπτώσεις  ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο κάποια από τα επεξεργασμένα κύτταρα να γίνουν καρκινικά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη δοκιμή ορισμένων θεραπειών που βασίζονται στις εν λόγω μεθόδους σε ανθρώπους, οι οποίες προς το παρόν φαίνονται να είναι επισφαλείς.

Γενετιστές σχολιάζουν τα ευρήματα της ως άνω έρευνας προκειμένου να εφησυχάσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την χρήση της μεθόδου επεξεργασίας γονιδιώματος CRISPR. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του γενετιστή και επικεφαλής της υπηρεσίας καινοτομίας της εταιρείας «Ιntellia Therapeutics», Tom Barnes, ο οποίος αναφέρει ότι «δεν έχει παρατηρηθεί κανένας μετασχηματισμός σε ηπατικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί τροποποιήσεις με την μέθοδο CRISPR». Επίσης, ο Gaetan Burgio,  γενετιστής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας σημειώνει ότι «τα ευρήματα της ως άνω έρευνας, απλώς, προσθέτουν περισσότερες προκλήσεις για την ασφάλεια των γονιδιακών θεραπειών που βασίζονται στην μέθοδο CRISPR, αλλά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη χρήση της».

Το θεμελιώδες ερώτημα που ανακύπτει, ανεξαρτήτως του αν είναι ή αν τελικώς καταστεί ασφαλής η χρήση μεθόδων επεξεργασίας γονιδιώματος σε ανθρώπους,  έγκειται στο κατά πόσον οι μέθοδοι αυτές είναι ηθικά επιτρεπτές, και κυρίως η γονιδιακή επεξεργασία ανθρώπινων εμβρύων. Παρόλο που το βρετανικό δίκαιο απαγορεύει τις γονιδιακές τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να μεταφερθούν και να επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές, το Συμβούλιο του Nuffield, ένα ανεξάρτητο όργανο που εδρεύει στο Ην. Βασίλειο και παρέχει γνωμοδοτήσεις για ζητήματα βιοηθικής, εξέδωσε μια έκθεση με την οποία προτείνεται να μην θεωρείται εκ προοιμίου ηθικά απαράδεκτη η γονιδιακή επεξεργασία και ως εκ τούτου να μην αποκλείεται. Ως δικλείδα για το επιτρεπτό τέτοιων πρακτικών τίθενται, με βάση την έκθεση, δύο αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη χρήση της γονιδιακής επεξεργασίας ανθρωπίνων εμβρύων, και συγκεκριμένα αφενός το γεγονός ότι η παρέμβαση στο γονιδίωμα θα πρέπει να προάγει την ευημερία του μελλοντικού προσώπου και αφετέρου ότι δεν θα πρέπει να ενισχύει την κοινωνική ανισότητα, τον κοινωνικό διαχωρισμό και τις διακρίσεις παρέχοντας γενετικά πλεονεκτήματα στα πρόσωπα που υπέστησαν τέτοιους είδους τροποποιήσεις. Έντονες αντιδράσεις ακολούθησαν την δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης, υποστηρίζοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ο δρόμος προς την δημιουργία «προσχεδιασμένων βρεφών» και προς μια απεριόριστη χρήση κληρονομικής γενετικής μηχανικής.

 

Πηγή: The Scientist

Βάσια Αντωνίου - Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates