[27-06-2018] Κόσμος: Το μονοπώλιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα γονίδια των θαλάσσιων οργανισμών

Οι διάφορες αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών στα θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν αναπόφευκτα προκαλέσει και τις ανάλογες μεταβολές στους οργανισμούς που ευδοκιμούν εκεί.

Συνθήκες υψηλής πίεσης, χαμηλές θερμοκρασίες και θερμικές οπές έχουν επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στα γονιδιώματα των οργανισμών, γεγονός που δημιουργεί πλούσιο ανεξερεύνητο έδαφος για τους επιστήμονες, αφού πληροφορίες από εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιοϊατρικές και βιομηχανικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με έκθεση της Science Advances, το μεγαλύτερο μέρος των καταχωρημένων ευρεσιτεχνιών θαλάσσιων γενετικών πόρων ανήκει στη γερμανική κατασκευαστική εταιρεία χημικών BASF. Η σχετική νομοθεσία που αφορά την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας γενετικών ακολουθιών διαφέρει σε κάθε χώρα. Ωστόσο σύμφωνα με τους κανόνες του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, κάποια χώρα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί βιολογικούς πόρους από άλλη, χωρίς να μοιραστούν από κοινού και τα επακόλουθα οφέλη.  

 

Πηγή: The Scientist

Μαρία Νικολίνα Σμυρνάκη - Stagiaire EΕB