[22-06-2018] ΗΠΑ: Σύντομα θα είναι υποχρεωτικό τα ΓΤ τρόφιμα να έχουν σήμανση. Τι και ποια θα περιλαμβάνει όμως;

Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεινε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη σήμανση τροφίμων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά οι οποίες θα ισχύσουν από το 2020.

Ο όρος «γενετικά τροποποιημένος οργανισμός» (Γ.Τ.Ο. –GMO–) χρησιμοποιείται για φυτά και ζώα τα οποία έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση μέσω εισαγωγής γονιδίων από διαφορετικό είδος όπως π.χ. η σόγια και ο αραβόσιτος. Μεγάλες εταιρείες τέτοιων τροφίμων αντιμάχονται στον νόμο επισήμανσής τους ως G.M.O. καθώς, αυτό θεωρούν, θα αποθαρρύνει τον καταναλωτή να τα αγοράζει.

Ωστόσο σημασία έχει το τι θα αναγράφουν αυτές οι ετικέτες καθώς και το εύρος των τροφίμων τα οποία θα αφορούν. Αντί για τον στιγματισμένο όρο «Γ.Τ.Ο», οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν τους όρους «bioengineered» (ΒΕ) ή ένα τυπικό εικονίδιο που θα σημαίνει "περιέχει συστατικό βιοτεχνολογίας" ή την τοποθέτηση ενός κώδικα QR που παραπέμπει τους καταναλωτές σε έναν ιστότοπο με περισσότερες πληροφορίες. Στην πραγματικότητα δεν θα καλύπτουν όλες τις γενετικά τροποποιημένες τροφές όπως π.χ. φυτά ή ζώα που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί και με φυσικό τρόπο μέσω αναπαραγωγής ή φυσικής μετάλλαξης. Οι ετικέτες μπορούν επίσης να εξαιρούν προϊόντα τα οποία συνήθως δεν περιέχουν γενετικό υλικό μετά την επεξεργασία τους.

Εάν λοιπόν το φάσμα δεν περιλαμβάνει όλα τα Γ.Τ.Ο. και τα παράγωγά τους και για όσα αναγράφονται ως τέτοια, θα πρέπει να πλοηγείται κανείς στο διαδίκτυο για να πληροφορηθεί, καθιστά πρακτικά αδύνατη την ουσιαστική ενημέρωση των καταναλωτών. Είναι άξιο απορίας το αν η εφαρμογή νόμων με τέτοιο φορμαλιστικό χαρακτήρα, ανταποκρίνεται στους ουσιώδεις λόγους για τους οποίους δημιουργούνται.

 

Πηγή: The New York Times

Νικιάννα Διαμαντή - Stagiaire EEB