[11-06-2018] ΗΠΑ: Οι πατέντες μπορούν να περιορίσουν την επιστήμη

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη Βόρεια Καρολίνα που αφορά τις δοκιμές σχετικά με τις παραλλαγές του γονιδίου HOMER1 και την επιβολή τέλους αδειοδότησης σε όσους επιθυμούν να το εξετάσουν σε άτομα με αυτισμό, πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση του περιορισμού της επιστήμης.

Η πολιτική παροχής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην επιστήμη. Στην προκειμένη ανακύπτουν ζητήματα στην πρόσβαση σε γενετικές εξετάσεις, σε επιβεβαιωτικές δοκιμές και σε άλλες γνωμοδοτήσεις. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην εξεταζόμενη περίπτωση έρχεται ως εμπόδιο σε όσους βρίσκουν παραλλαγές του εν λόγω γονιδίου και περιορίζει τη σχετική έρευνα, αφού το HOMER1 δεν συνδέεται στενά με τον αυτισμό.

 

Πηγή: The Scientist

Μαρία Νικολίνα Σμυρνάκη - Stagiaire EBB