[11-12-2017] Κόσμος: ΟΗΕ «Το Δικαίωμα στη Ζωή» στο Εδώλιο

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θέλει να επιβάλλει τη νομιμοποίηση της αμβλώσεως και της ευθανασίας σε όλα τα Κράτη.

Στον ΟΗΕ, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναθεωρεί την ερμηνεία του «δικαιώματος στη ζωή» στο διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που υπογράφηκε από τα Κράτη – Μέλη το 1966. Εμμέσως και με τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα, μια ενεργή μειονότητα επιθυμεί να επιβάλλει σε όλα τα Κράτη τη νομιμοποίηση της αμβλώσεως, της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και της ευθανασίας εν ονόματι του δικαιώματος στη ζωή.

Η ερμηνεία της Επιτροπής υπογράμμισε την ανησυχία πολλών παρατηρητών που απέστειλαν τις γνώμες τους, οι οποίες έγιναν αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής που θα αποφασίσει αν θα τις λάβει ή όχι υπόψη στην τελική διακήρυξη, η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο
Christophe Foltzenlogel, νομικός στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαίου και Δικαιοσύνης απαντάει στα μείζονα θέματα αυτής της αναθεώρησης. Σύμφωνα με την άποψή του που διαφέρει από αυτή της Επιτροπής: «Το δικαίωμα στη ζωή είναι συμφυές με τον άνθρωπο. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατεύεται από το νόμο. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα τη ζωή. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί πως πρέπει να επιτρέπεται η άμβλωση και καλεί τα Κράτη να νομιμοποιήσουν την ευθανασία με σκοπό να διαφυλάξουν ένα δικαίωμα σε μια “αξιοπρεπή ζωή”».

Στο ερώτημα «γιατί η Επιτροπή προβαίνει σε μια αναθεώρηση της ερμηνείας», ο κύριος
Foltzenlogel απαντά πως «τα μέλη φαίνεται να χρησιμοποιούν αυτό τον μηχανισμό που τους παρέχεται από το Σύμφωνο για να καθιερώσουν την άμβλωση στο διεθνές δίκαιο». Μάλιστα θεωρεί ότι «οι ειδικοί είναι καταρχήν ανεξάρτητοι και η επιθυμία πολλών εξ αυτών για νομιμοποίηση της αμβλώσεως και της ευθανασίας πηγάζει πιθανότατα από φιλελεύθερες και προοδευτικές πολιτισμικές προϋποθέσεις, παρά από μια αληθινή εξωτερική πίεση». Σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από Κράτη, ΜΚΟ και ιδιώτες για το θέμα αυτό, υποστηρίζει την άποψη ότι «όλες οι προβληματικές σχετικά με την πρόσβαση στην ευθανασία βρίσκονται εκτός της εφαρμογής του άρθρου 6» και τονίζει πως η μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει την υπεράσπιση της ζωής.

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ ζήτησε την καταστολή του αιτήματος στα Κράτη για άδεια αμβλώσεως «όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας ή στην περίπτωση εμβρύων που παρουσιάζουν θανάσιμες δυσμορφίες» και ο ίδιος συμφωνεί μαζί τους καθώς «οι νόμοι που επιτρέπουν ρητώς την άμβλωση ενός ατόμου με αναπηρία θίγουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρα 4,5 και 8)».


Πηγή
: Gènéthique


Σωτήριος Τσίγγανας -
Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το πέμπτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates