[25-10-2017] Αυστραλία: Τα παιδιά μπορούν να γράψουν τη δική τους οδηγία μελλοντικής φροντίδας στη Βικτώρια

Πρώτη η αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώριας επιτρέπει στα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας να γράφουν τη δική τους οδηγία μελλοντικής φροντίδας την οποία ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει.

Οι νέες οδηγίες μελλοντικής φροντίδας, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, θα επιτρέπουν στο παιδί να αποφασίζει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του για τη θεραπεία που θα ακολουθήσει, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το παιδί έχει την ικανότητα να αποφασίσει, κατά τη στιγμή του σχηματισμού της δήλωσης βουλήσεως του και ότι η δήλωση πραγματοποιείται ενώπιον ενός γιατρού και ενός άλλου μάρτυρα.

Επομένως, στην περίπτωση που ένα παιδί έχει συντάξει μία έγκυρη μελλοντική οδηγία στην οποία έχει συμπεριληφθεί και η επιθυμία άρνησης μίας ιατρικής θεραπείας, όπως η αιμοκάθαρση ή η χημειοθεραπεία, ο γιατρός δεν πρέπει να προβεί σε αυτή τη θεραπεία.

Μέχρι σήμερα, οι νόμοι σε όλον τον κόσμο δίνουν στους γονείς τον τελευταίο λόγο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή της θεραπείας των ανηλίκων, έτσι ώστε οι νέοι νόμοι να θεωρούνται αμφιλεγόμενοι και να έρχονται σε αντίθεση με πολλά νομικά προηγούμενα σχετικά με την ικανότητα σχηματισμού απόφασης των ανηλίκων.

Η Carolyn Johnston, εξειδικευμένη στο ιατρικό δίκαιο, γράφοντας στο «The Conversation» υποστήριξε μία προσέγγιση συνεργασίας για τη σύνταξη των οδηγιών μελλοντικής φροντίδας για τα παιδιά: «Οι γονείς θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά τους και οι ιατροί θέλουν να κάνουν το καλύτερο για τους ασθενείς τους. Οι μελλοντικές οδηγίες πρέπει να συντάσσονται σε συνεργασία ανάμεσα στο παιδί, στον γιατρό και ιδανικά στους γονείς. Η πρακτική αυτή θα καταστήσει δυνατή την κατανόηση των πιθανών θεραπευτικών επιλογών, των οφελών και των βλαβερών συνεπειών καθώς και της επίπτωσης της άρνησης κάποιας θεραπείας, έτσι ώστε θα ληφθεί τελικά μία ουσιαστική και αποτελεσματική εκ των προτέρων απόφαση».

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι υπήρξε σημαντική συζήτηση μεταξύ των βιοηθολόγων σχετικά με την «ικανότητα» των παιδιών κατά τη στιγμή που αποφασίζουν για τις θεραπευτικές επιλογές τους.   

 

Πηγή: BioEdge

Γεωργία Θεοδωρακάκου – Stagiaire ΕΕΒ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates