[18-09-2017] Αυστραλία: Έρευνα για τη γενετική διάκριση στην ασφάλιση ζωής

Μια κοινοβουλευτική έρευνα στην Αυστραλία εξετάζει την επίδραση της γενετικής διάκρισης στην ασφάλιση ζωής.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι γενετικές εξετάσεις  θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένα ασφάλιστρα για ασφάλεια ζωής ή αποκλεισμό από την κάλυψη της ασφάλειας ζωής συνολικά.Αυτό διαφέρει από τους κανόνες που διέπουν την ασφάλιση υγείας, οι οποίοι προστατεύουν τους ασθενείς από τέτοιου είδους γενετικές  διακρίσεις.

 «Υπάρχει σχετική έλλειψη ρύθμισης της χρήσης των γενετικών πληροφοριών από την αυστραλιανή βιομηχανία ασφάλισης ζωής», γράφουν η ακαδημαϊκός της Δημόσιας Υγείας και Γονιδιωματικής Jane Tiller και ο Dr Paul Lacaze από το Πανεπιστήμιο Monash στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο The Conversation. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων για να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των υποψηφίων για ασφάλιση ζωής, μόνιμης αναπηρίας και ασφάλισης εισοδήματος (τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των προϊόντων ασφάλισης ζωής) με ελάχιστη ανεξάρτητη εποπτεία ή διαφάνεια των καταναλωτών».

Αν οι γενετικές εξετάσεις γίνονται σε κλινική ή από ιδιωτική εταιρεία (γνωστή και ως γενετική εξέταση «απευθείας από τον καταναλωτή»), οι αιτούντες ασφάλειας ζωής υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα των γενετικών ελέγχων τους αν το ζητήσει ο ασφαλιστής τους. Και αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων περιέχουν πληροφορίες που δείχνουν ότι ένας ασθενής έχει μια γενετική ασθένεια ή ένα γονίδιο που τον θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο ορισμένων ασθενειών, οι ασθενείς κινδυνεύουν να χάσουν την κάλυψη, ακόμη και αν λάβουν προληπτικά μέτρα υγείας.

Ο φόβος της απώλειας κάλυψης, σύμφωνα με την Tiller και τον. Lacaze, προκαλεί περισσότερους Αυστραλούς ασθενείς να διακόψουν τις γενετικές εξετάσεις, ακόμη και σε κλινικά περιβάλλοντα όπου τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών. Μια μελέτη του 2009 που διεξήχθη από 13 ερευνητές με έδρα την Αυστραλία έδειξε ότι διπλάσιοι ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του εντέρου αρνήθηκαν τον γενετικό έλεγχο, αφού ενημερώθηκαν σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην κάλυψη της ασφάλειάς τους, σε σύγκριση με τον αριθμό που αρνήθηκε τη δοκιμή χωρίς να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις.

Η Δρ. Louise Keogh του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, κύρια συγγραφέας της μελέτης, είπε στο Sydney Morning Herald: «Δεν θέτει τους ανθρώπους μακριά από τη λήψη γενετικών εξετάσεων. Δεν είναι όλοι, αλλά υπάρχει μια υποομάδα, για την οποία πρόκειται να σπάσει η συμφωνία, και δεν ενδιαφέρονται να κάνουν γενετικές εξετάσεις, ενώ γνωρίζουν ότι θα επηρεάσουν την ασφάλεια ζωής τους».

Στην Αυστραλία, ο κλάδος ασφάλισης ζωής είναι σε μεγάλο βαθμό αυτορρυθμιζόμενος. Αντιθέτως, πολλές άλλες χώρες περιορίζουν σημαντικά ή απαγορεύουν τη δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να κάνουν διακρίσεις βάσει των αποτελεσμάτων των γενετικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την Tiller και τον Lacaze, καθώς οι γενετικοί έλεγχοι καθίστανται πιο διαδεδομένοι, οι Αυστραλοί θα χρειαστούν καλύτερη προστασία των καταναλωτών: «Η αυστραλιανή κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση για την άμεση απαγόρευση (αναστολή) της χρήσης των αποτελεσμάτων των γενετικών εξετάσεων στην ασφάλιση,έως ότου υπάρξει επαρκής μακροπρόθεσμη ρύθμιση».


Πηγή:
 BioNews 

Καρολίνα-Ραφαέλα Δελατόλα - Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates