[24-05-2017] Ην. Βασίλειο: Η κοινοβουλευτική Eπιτροπή δημοσιεύει έκθεση για τη γονιδιωματική και την επεξεργασία γονιδιώματος

Η Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής του Ηνωμένου Βασιλείου (Science and Technology Committee of the UK Parliament's House of Commons) δημοσίευσε μια σύντομη έκθεση σχετικά με την έρευνα σε θέματα γονιδιωματικής και επεξεργασίας γονιδιώματος.

Η έκθεση επικεντρώνεται στο “100.000 Genomes Project” αλλά και στις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις στην επεξεργασία γονιδιώματος, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων του CRISPR.

Η Eπιτροπή αποφάσισε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους να χωρίσει την έρευνα (που ξεκίνησε το 2016) σε δύο μέρη: το ένα αφορούσε την ανθρώπινη υγεία και το άλλο αφορούσε άλλες εφαρμογές, η οποία έρευνα όμως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η έκθεση δεν προσφέρει σταθερά συμπεράσματα, αλλά επισημαίνει τα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα και που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω από την επόμενη Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ως προς το “100.000 Genomes Project”, η έκθεση αναρωτιέται γιατί η κυβέρνηση ίδρυσε μια ιδιωτική εταιρεία (Genomics England) και όχι ένα πιο συμβατικό σώμα για να αναλάβει το έργο αυτό. Αναρωτιέται επίσης για ποιο λόγο το έργο βρίσκεται πίσω από το χρονοδιάγραμμα και γιατί επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους καρκίνους και σπάνιες ασθένειες. Η έκθεση εξετάζει τη σχέση του“100.000 Genomes Project” με το NHS, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αλληλεγγύης (National Institute for Health and Care Excellence) και το Υπουργείο Υγείας. Τα ζητήματα που τίθενται περιλαμβάνουν το εάν και πώς ενσωματώνεται το “project” στη γενική υγειονομική περίθαλψη, εάν ικανοποιούνται οι ανάγκες υποδομής του “project” και οι σχετικές κοινωνικές και ηθικές ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια των δεδομένων και τη συγκατάθεσή συμμετοχής στην έρευνα.

Σχετικά με την επεξεργασία γονιδιώματος, η έκθεση ενδιαφέρεται για το πώς συγκρίνεται το περιβάλλον έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου με την κατάσταση σε άλλες χώρες και πώς ρυθμίζεται αυτό το πεδίο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (στο πλαίσιο της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η έκθεση επισημαίνει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ της επεξεργασίας γονιδίων (η οποία έχει ως αποτέλεσμα κληρονομικές αλλαγές) και της επεξεργασίας του σωματικού γονιδιώματος (που δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα) καθώς και διάφορα θέματα σχετικά με την έρευνα σε ανθρώπινα έμβρυα (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χορηγείται άδεια και του εάν υπάρχει περίπτωση για την επανεξέταση του παλαιού ορίου δεκατεσσάρων ημερών). Η έκθεση επισημαίνει ότι «η έρευνά μας ήταν έγκαιρη επειδή οι εξελίξεις στην γονιδιωματική και την γονιδιωματική επεξεργασία σημαίνουν ότι και τα δύο πεδία χρησιμοποιούνται τώρα στην υπηρεσία υγείας μας, επειδή το “100.000 Genomes Project” πλησιάζει την αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης και επειδή το Brexit θα αλλάξει σημαντικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε αυτούς τους αναδυόμενους τομείς».

Πηγή: BioNews

Μαρία-Ιωάννα Κοτοπούλη - Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates