ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Γενικά

Το Περιοδικό "ΒΙΟΗΘΙΚΑ" είναι ηλεκτρονική έκδοση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Τα θεματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής (σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική έρευνα, γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση βιολογικού πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου, ευρεσιτεχνίες στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.).

Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά.

 

Σκοπός

Σκοπός του Περιοδικού είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των επιστημόνων όλων των κλάδων με ιδιαίτερο θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν στη Βιοηθική.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στο Περιοδικό δημοσιεύονται, στην ελληνική ή στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, συνεργασίες που μπορεί να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

i. Άρθρα Σύνταξης (Opinion Papers). Σύντομα άρθρα με κριτική τοποθέτηση πάνω σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα. Τα Άρθρα Σύνταξης γράφονται από επιστήμονες με προσωπική άποψη επί του θέματος, μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής.

ii. Πρωτότυπες Εργασίες (Articles/Notes). Πρωτότυπες μελέτες, οι οποίες πραγματεύονται θέματα με ελεύθερη επιλογή των συγγραφέων.

iii. Ανασκοπήσεις (Reviews). Συνθετική παρουσίαση και βιβλιογραφική ανασκόπηση ζητημάτων που αφορούν στη βιοηθική. Οι Ανασκοπήσεις γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής ή μετά από πρωτοβουλία των ίδιων των συγγραφέων.

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates