ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΑ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ενός περιοδικού για τη Βιοηθική, σε ηλεκτρονική μορφή, του πρώτου στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Μια εμπειρία δέκα πέντε ετών, μας έδειξε ότι, παρά το διαρκώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον –που εκφράζεται ήδη με την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και επιτροπών δεοντολογίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας- εκείνο που εξακολουθεί να λείπει είναι ένα βήμα διαλόγου και προβληματισμού αποκλειστικά για τη Βιοηθική.

Όταν πρωτοεκφράσθηκε η ιδέα για ένα περιοδικό, οι αντιδράσεις ήταν ενθαρρυντικές και κάποτε ενθουσιώδεις. Είναι φανερό ότι, χάρη στις προσπάθειες πολλών ευαίσθητων στη σχέση Επιστήμης και Κοινωνίας ερευνητών και ακαδημαϊκών δασκάλων απ’ όλη την Ελλάδα, η Βιοηθική έχει αρχίσει να θεωρείται και σε εμάς ώριμο αντικείμενο για συστηματική έρευνα και διδασκαλία, όπως συμβαίνει από χρόνια σε άλλες χώρες. Ας είναι, λοιπόν, το περιοδικό ένα ερέθισμα σε αυτή την προοπτική για τα πνευματικά μας ιδρύματα.

Με την ελπίδα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος, καλούμε όχι μόνο καθιερωμένους, αλλά κυρίως νέους επιστήμονες να στείλουν τις συμβολές τους.

1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2019 • Τόμος 5 • Τεύχος 1
2 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2018 • Τόμος 4 • Τεύχος 2
3 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2018 • Τόμος 4 • Τεύχος 1
4 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2
5 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 1
6 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2016 • Τόμος 2 • Τεύχος 2
7 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2016 • Τόμος 2 • Τεύχος 1
8 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2015 • Τόμος 1 • Τεύχος 2
9 ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2015 • Τόμος 1 • Τεύχος 1
10 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Σελίδα 1 από 2

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το ένατο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2019 • Τόμος 5 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates